Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Em cũng đi khắc dấu chức danh!!

Tưởng gì chứ làm giám đốc cũng không khó lắm, bây giờ dịch vụ khắc dấu nhan nhản, cứ 70 cành là được làm giám đốc rồi ý.hehe.

Cụ tỷ là trước giờ mình cứ tưởng con dấu chức danh là một cái gì đó rất là to tát, và nó cần được cơ qua nhà nước cấp các kiểu cơ. giờ mới phát hiện ra rặng không phải như thế, con dấu chức danh là con dấu không có tính pháp lý. Còn nhà nước chỉ cấp con dấu pháp lý mà thôi

Thế nào là con dấu pháp lý.

Con dấu pháp lý là con dấu đại diện tính pháp lý của doanh nghiệp. Bạn cứ nôm na là khi con dấu được chiện là doanh nghiệp đã phải có trách nhiệm với nó rồi. Và loại dấy này là dấu cho cơ quan chức năng cấp. Ví dụ về con dấu có tính pháp lý như: dấu tròn công ty, dấu của văn phòng đại diện..
Loại con dấu này thì doanh nghiệp khắc dấu tư nhân không thể nào sống được.

Tuy nhiên, con dấu chức danh như con dấu giám đốc ABC gì đó chẳng hạn thì không phải là con dấu có tính pháp lý. Tức là nó chỉ có tác dụng khi đi cùng chữ ký tươi mà thôi. (chứ bình thường thì thích chiện vào đâu cũng được). Thế nên mới cả có công ty nào quản lý, dịch vụ khắc dấu chức danh là tự do. Giờ bạn có thể gọi điện tới bất kỳ công ty khắc dấu nào để yêu cầu khắc môt dấu nội dung: giám đốc Trình Đình Khởi chẳng hạn, chỉ mất khoảng 100k, sau nửa ngày là có dấu giao tận nơi.
Mai đi khắc cái dấu mới được.hehe.


Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Dịch vụ khắc dấu ngày nay rất phổ biến

Trước kia mình cứ tưởng rằng dịch vụ khắc dấu là cái gì cao siêu lắm, nhưng giờ mới phát hiện dược một điều là: dịch vụ khắc dấu có thể mọc lên tràn làn được. Thế nhưng mình lại thắc mắc là làm sao môt đợn vị lại có thể tự do khắc dấu như thế. Vì theo mình biết thì khắc dấu là một việc mà chỉ các đơn vị chức năng mới có thể cấp cơ mà. Vì vậy khi biết dịch vụ này phổ biến như thế mình mới thắc mắc là làm sao lại như thế được, chẳng lẽ các cơ quan chức năng lại không quản lý cái này hay sao?

Vấn đề nằm ở chỗ: cần phân biết giữa con dấu mang tính pháp lý và không mang tính pháp lý. Con dấu mà là dấu tròn công ty, đó là con dấu mang tính chất pháp lý thì chỉ do cơ quan nhà nước cấp mà thôi. Con các loại con dấu mà các đơn vị khác cấp thì đó là con dấu không mang tính pháp lý. đó là các con dấu chỉ mang tính chất: chiện để nhanh hơn việc viết tay và mang tính chuyên nghiệp mà thôi.
Ví dụ con dấu chức danh của doanh nghiệp thì là con dấu thay cho việc cứ ký văn bản nào giám đốc cũng phải viết lại tên mình thì giờ mới thay bằng việc chỉ chiện con dấu mà thôi. Chứ đây hoàn toàn là con dấu không mang tính pháp lý nhé.
Thế nên nhà mình ai có nhu cầu về dịch vụ khắc dấu và muốn làm giám đốc thì cứ khắc dấu chức danh giám đốc, không ai quản lý nhé!!