Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Em cũng đi khắc dấu chức danh!!

Tưởng gì chứ làm giám đốc cũng không khó lắm, bây giờ dịch vụ khắc dấu nhan nhản, cứ 70 cành là được làm giám đốc rồi ý.hehe.

Cụ tỷ là trước giờ mình cứ tưởng con dấu chức danh là một cái gì đó rất là to tát, và nó cần được cơ qua nhà nước cấp các kiểu cơ. giờ mới phát hiện ra rặng không phải như thế, con dấu chức danh là con dấu không có tính pháp lý. Còn nhà nước chỉ cấp con dấu pháp lý mà thôi

Thế nào là con dấu pháp lý.

Con dấu pháp lý là con dấu đại diện tính pháp lý của doanh nghiệp. Bạn cứ nôm na là khi con dấu được chiện là doanh nghiệp đã phải có trách nhiệm với nó rồi. Và loại dấy này là dấu cho cơ quan chức năng cấp. Ví dụ về con dấu có tính pháp lý như: dấu tròn công ty, dấu của văn phòng đại diện..
Loại con dấu này thì doanh nghiệp khắc dấu tư nhân không thể nào sống được.

Tuy nhiên, con dấu chức danh như con dấu giám đốc ABC gì đó chẳng hạn thì không phải là con dấu có tính pháp lý. Tức là nó chỉ có tác dụng khi đi cùng chữ ký tươi mà thôi. (chứ bình thường thì thích chiện vào đâu cũng được). Thế nên mới cả có công ty nào quản lý, dịch vụ khắc dấu chức danh là tự do. Giờ bạn có thể gọi điện tới bất kỳ công ty khắc dấu nào để yêu cầu khắc môt dấu nội dung: giám đốc Trình Đình Khởi chẳng hạn, chỉ mất khoảng 100k, sau nửa ngày là có dấu giao tận nơi.
Mai đi khắc cái dấu mới được.hehe.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét